Kasteel de Borrekens

Werd gebouwd omstreeks 1270 door de ridders van Rotselaar. In 1678 werd het heropgebouwd en werd het omringd met stenen wallen. Het kasteel bestaat uit wit zandsteen afkomstig uit Vilvoorde. lees meer

Schapenstal

Begin 2010 is een enthousiaste ploeg vrijwilligers begonnen met de heropbouw van de stal, in de prachtige omgeving van het natuurgebied Schupleer. Na vele werkdagen werd de stal feestelijk geopend op 25 september 2011. lees meer

De 14 Kapellekens

We kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat de kapellengroep ‘De Veertien Kapellekens’ werd opgericht in 1860 door landbouwer Petrus Verhaert, die medio 19e eeuw met een zeis in zijn been had gemaaid. lees meer

Schranshoeve

Aan de Nieuwstraat ligt, al vele eeuwen, de hoeve ‘de Schrans’, door iedereen gekend als het familiehuis van Kardinaal Jozef Ernest Van Roey (° Vorselaar, 1874). Thans is de hoeve één van de toeristische trekpleisters van de gemeente. lees meer

De kapelletjes in Vorselaar

Het Sassenhout is één van de oudste gehuchten van Vorselaar. Gelegen op wel 3 kilometer van het dorp en gescheiden van de ‘Plaetse’ door de onmetelijke bossen van de kasteelheer en de weidse beemden van de Aa-vallei, kende het steeds een eigen bestaan. lees meer

 

Schranshoeve

kardinaal-van-roey

Aan de Nieuwstraat ligt, al vele eeuwen, de hoeve ‘de Schrans’, door iedereen gekend als het familiehuis van Kardinaal Jozef Ernest Van Roey (° Vorselaar, 1874). Thans is de hoeve één van de toeristische trekpleisters van de gemeente.

In de 14e eeuw was er voor het eerst sprake van de hoeve met omliggende gronden, die ter verdediging en beveiliging omwald was en bewoond werd door drossaert Johan Van Riemen. Naar deze familie werd het gebied ‘Riemensblok’ genoemd. De Riemenstraat herinnert nog aan deze tijd en doet ons vermoeden hoe uitgestrekt dit ‘Riemensblok’ wel is geweest. Pas in de 17de eeuw was er sprake van ‘Nieuwstraat’ en in deze tijd ontstond ook de naam ‘De Schrans’. In een akte van 1667 sprak men over ‘sekere twee huysinghe met stalle, schuere, hove, boomgaerde ende landen van achter aengelegen rontsomme in het water gent, de Schranse, groot omtrent één bunder’.

Aangezien een akte van 1652 de Schrans beschreef als ‘een huysinghe’ neemt men aan dat de huidige hoeve tijdens de tweede helft van de 17e eeuw werd gebouwd in de typisch 17de-eeuwse stijl. Ondertussen was de Schrans overgegaan in handen van de familie van drossaert Snijers. In 1724 gaf Margareta Snijers het goed in pand, waarna beslag op het eigendom werd gelegd en het in het bezit kwam van Philippe-Louis de Pret, de heer van Vorselaar. Ingevolge huwelijk van diens dochter viel het goed in het domein van de Werve.

Bij akte van 1886 verkocht Leon-Philippe van de Werve de Schrans, een domein met een oppervlakte van destijds meer dan 7 are, voor 13.000 frank aan de echtgenoten Stanislas Van Roey – Bartolomeus, de ouders van Kardinaal Van Roey. Op 2 mei 1952 schonken de echtgenoten Van Roey de naakte eigendom van de Schrans aan de Kerkfabriek Sint-Pieter van Vorselaar. Het voorbehouden vruchtgebruik doofde uit bij het overlijden van de jongste dochter in 1975. Met een akte in 1993, verkocht de Kerkfabriek het domein aan het O.C.M.W. van Vorselaar voor 10 miljoen frank. Nadien gaf het O.C.M.W. het domein in erfpacht aan de gemeente, die het helemaal heeft gerestaureerd.

In september 2008 werd de Schranshoeve officieel geopend. Het is een prachtige site waar toerisme, cultuur en erfgoed hand in hand gaan. De Schranshoeve wordt de komende tijd één van de belangrijkste toeristische knooppunten van Vorselaar. Bij die gelegenheid werd ook het borstbeeld van Kardinaal Van Roey onthuld. Het beeld is van de hand van Willy Peeters, de kunstenaar die ook het borstbeeld van Louis Neefs in Gierle ontwierp. Het beeld werd geschonken door voormalig eerste schepen Jef Olieslagers.