Kasteel de Borrekens

Werd gebouwd omstreeks 1270 door de ridders van Rotselaar. In 1678 werd het heropgebouwd en werd het omringd met stenen wallen. Het kasteel bestaat uit wit zandsteen afkomstig uit Vilvoorde. lees meer

Schapenstal

Begin 2010 is een enthousiaste ploeg vrijwilligers begonnen met de heropbouw van de stal, in de prachtige omgeving van het natuurgebied Schupleer. Na vele werkdagen werd de stal feestelijk geopend op 25 september 2011. lees meer

De 14 Kapellekens

We kunnen met vrij grote zekerheid stellen dat de kapellengroep ‘De Veertien Kapellekens’ werd opgericht in 1860 door landbouwer Petrus Verhaert, die medio 19e eeuw met een zeis in zijn been had gemaaid. lees meer

Schranshoeve

Aan de Nieuwstraat ligt, al vele eeuwen, de hoeve ‘de Schrans’, door iedereen gekend als het familiehuis van Kardinaal Jozef Ernest Van Roey (° Vorselaar, 1874). Thans is de hoeve één van de toeristische trekpleisters van de gemeente. lees meer

De kapelletjes in Vorselaar

Het Sassenhout is één van de oudste gehuchten van Vorselaar. Gelegen op wel 3 kilometer van het dorp en gescheiden van de ‘Plaetse’ door de onmetelijke bossen van de kasteelheer en de weidse beemden van de Aa-vallei, kende het steeds een eigen bestaan. lees meer

 

Geschiedenis

kasteel

Vorselaar kent een zeer verrassende geschiedenis. Ondanks onze kleinschaligheid herbergt de gemeente heel wat waardevolle historiek. Die is vooral te kaderen binnen de aanwezigheid van het klooster en kasteel. Ook de diamantnijverheid was kenmerkend voor de gemeente. Tot slot bewijzen de talrijke erfgoedstukken, monumenten en bezienswaardigheden dat Vorselaar oog heeft voor tradities, erfgoed en heemkunde.


Vorselaar is gelegen in de Kempen, in het hart van de Belgische provincie Antwerpen, ongeveer 25 kilometer ten oosten van de stad Antwerpen. Kerkelijk behoorde de Vorselaarse Sint-Pietersparochie in de Middeleeuwen aan het kapittel van Kamerijk en was ze de moederparochie voor Lille en Poederlee. Eind 13de, begin 14de eeuw kwam Vorselaar wereldlijk aan de Heren van Rotselaar, kasteleins van de hertogen van Brabant. Deze bouwden een waterburcht nabij de weg Antwerpen-Turnhout, vermoedelijk een onderdeel van de handelsweg naar Keulen.

In de 16de eeuw kwam de heerlijkheid onder het bewind van Cornelis van Bergen en vervolgens onder de Arenbergs, die meestal elders verbleven en het dorp bestuurden via de drossaard. In 1663 werd Vorselaar door Karel Eugeen van Arenberg verkocht aan Jan-Baptist Proost, raadsheer bij de Raad van Brabant. In deze periode werd het kasteel herbouwd en werd het domein aangelegd met veel dreven. Onder andere door deze investeringen kwam de familie Proost in financiële problemen en werden dorp en kasteel in 1716 verkocht aan Phillipe Lodewijk de Pret, oud-burgemeester van Antwerpen. Diens dochter Annemarie trouwde met Karel-Philips van de Werve, lid van een belangrijk Antwerps geslacht, die in 1768 van keizerin Maria Theresia de titel van graaf ontving.

De familie van de Werve verbouwde het Vorselaarse kasteel tot een smaakvol waterslot in een uitgestrekt domein. De macht van deze familie werd gesymboliseerd in de kaak op het marktplein. In 1898 trouwde Maria-Louise van de Werve met baron Eduard de Borrekens. Tot omstreeks 1900 was Vorselaar bijna volledig agrarisch. Nadien deed de diamantnijverheid haar intrede, een activiteit die de laatste decennia teruggelopen is. De laatste 20 jaar werd Vorselaar toenemend een woondorp.